Język:

Miejsca

Wzgórze Monastyr w Werchracie

Cmentarze/ pomniki wojenne/ miejsca bitew

Województwo:
Podkarpackie
Królestwo:
Roztocze
Kontakt
Adres:
37-622 Werchrata

Wzgórze wznosi się 4 kilometry od miejscowości. Na jego szczycie w lesie wznoszą się ruiny klasztoru prawosławnego, który według tradycji postawiono już w XIII wieku, choć źródła wskazują na wiek XIV.

Odegrał on ważną rolę w rozwoju życia zakonnego – był ważnym ośrodkiem tworzenia ikon. Zachowały się po nim fragmenty murów, studni i piwnic. Miejsce to było schronieniem i pustelnią św. Brata Alberta.

Informacji turystycznej udziela:
Centrum Informacji
Turystycznej i Gospodarczej

Rynek 2/3
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 90 47
www.citig.lubaczow.pl

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013