Język:

Miejsca

Suwalski Park Krajobrazowy

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000

Województwo:
Podlaskie
Królestwo:
Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska
Odległość od Green Velo
0.73 km
Kontakt
Adres:
Malesowizna - Turtul
Telefon:
87 569 18 01
Adres e-mail:
Strona www:

Przez wielu określany mianem najpiękniejszego parku krajobrazowego w Polsce w każdej odsłonie: wiosennej, jesiennej i zimowej. Jest to najstarszy park krajobrazowy w kraju,  został utworzony w styczniu 1976 roku, obejmując swoim zasięgiem zagłębienia Szeszupy i tereny otaczające Jezioro Hańcza. Na terenie Parku znajduje się ponad 20 jezior o  powierzchni większej niż 1 ha.

Cały park stanowi przykład młodego krajobrazu polodowcowego. Na niewielkim obszarze skoncentrowanych jest wiele niepowtarzalnych form ukształtowania terenu – moreny, kemy, ozy, czy głazowiska. Są one efektem działania lądolodu skandynawskiego.


Suwalski Park Krajobrazowy to kraina jezior, wzgórz i dolin. Najbardziej znanym i charakterystycznym wzniesieniem jest Góra Cisowa (256 m n.p.m) – określana mianem Suwalskiej Fudżijamy, to właśnie stąd roztaczają się bajkowe krajobrazy parku. Będąc tu koniecznie należy zobaczyć najgłębsze jezioro w Polsce – Jezioro Hańcza (108,5 m) oraz kompleks jezior szurpilskich i kleszczowieckich. Te ostatnie najlepiej podziwiać z punktu widokowego w Smolnikach „U Pana Tadeusza”. Godne uwagi jest też wczesnośredniowieczne grodzisko w Szurpiłach, zwane Górą Zamkową. W IX wieku ziemie te były zasiedlone przez Jaćwingów, którzy  zbudowali tu warownię.


Suwalski Park Krajobrazowy to również unikalny świat fauny i flory – ponad 700 gatunków roślin, przeróżne gatunki ptaków wodno-błotnych i drapieżnych oraz licznie występujące tu wydry i bobry.

Bogata sieć ścieżek poznawczych, szlaków pieszych i tras rowerowych pomoże poznać najciekawsze atrakcje tego obszaru.

Suwalski Park Krajobrazowy
Punkt Informacji Turystycznej **
Malesowizna - Turtul
16-404 Jeleniewo
tel. 87 569 18 01
www.spk.org.pl
 

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013