Język:

Miejsca

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000

Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Roztocze
Kontakt
Adres:
22-100 Chełm
Telefon:
+48 82 562 75 76
Udogodnienia rowerowe

Obejmuje wschodnią, najwyższą część Wyżyny Lubelskiej, zwaną Działami Grabowieckimi. To pasma wierzchowin zbudowanych na kredowych skałach, pokrytych grubą warstwą żyznych lessów , które na skutek erozji zostały podzielone licznymi wąwozami.

Krajobraz parku jest mocno zróżnicowany – wprawdzie dominują tu wyżyny dość intensywnie użytkowane rolniczo, ale w dolinach rzek Wolicy i Wojsławki (prawobrzeżnych dopływów Wieprza) napotkamy płaskie typowo nizinne tereny, porośnięte łąkami i olsami. Są też wyniesienia typu podgórskiego (300 m n.p.m.), gdzie występują rzadkie gatunki roślin górskich, a nasłonecznione zbocza porasta roślinność stepowa, w tym kserotermiczne murawy (chronione w rezerwacie „Broczówka” ).

Największą krajobrazowo-przyrodniczą atrakcją parku są jednak głębokie, zielone wąwozy, w których biją źródła. Najpiękniejsze chroni rezerwat  „Głęboka Dolina”. Lasy stanowią tylko ok. 20 proc. powierzchni parku, ale za to rośnie w nich cenny bukowy drzewostan, w tym wiele drzew pomnikowych.

 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych 

Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie

Pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm

 

 

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013