Język:

Miejsca

Rezerwat Góra Rzepka

Parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000

Województwo:
Świętokrzyskie
Królestwo:
Góry Świętokrzyskie i okolica
Kontakt
Adres:
Chęciny
Telefon:
+48 41 266 52 87
Adres e-mail:
Strona www:

Mente  et maleo, czyli “myślą i młotem” to motto znane większości geologów. Sentencja ta wita wszystkich odwiedzających nowoczesne budynki Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Minimalistyczne w swojej formie budynki Centrum położone są na dnie dawnego wyrobiska, w którym do lat 70. XX wieku wydobywano dewońskie dolomity. Dziś o górniczej przeszłości tego miejsca świadczy przede wszystkim wysoka, pinowa niemal ściana kamieniołomu, który odsłania skały południowego zbocza Beyliny i Rzepki. Odsłonięcie to stanowi nie lada gratkę dla geologów, którzy mogą tu dokładnie przyjrzeć się budowie wzgórz regionu chęcińskiego. Na dolomitach w wyższych partiach zalegają skały wapienne. Poszczególne warstwy zaburzone są licznymi uskokami i spękaniami, które wypełnia różnobarwny kalcyt oraz osady, wypełniające tak zwane pustki krasowe. To jednak nie wszystkie tajemnice Góry Rzepki.

Nieoznakowanymi ścieżkami wijącymi się za Centrum Edukacji Geologicznej przejdziesz (przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności) na kulminację wzniesienia. To bardzo dobry punkt widokowy na południowe pasma Gór Świętokrzyskich – między innymi Grzywy Korzeczkowskie i Grząby Bolmińskie. Przy sprzyjających warunkach miłośnicy dalekich obserwacji zobaczą stąd nawet Tatry. Wędrując po terenie rezerwatu z pewnością napotkasz na tajemnicze szpary i zagłębienia. Są to jedne z najstarszych w regionie śladów dawnego górnictwa ołowiu a nawet srebra.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
Korzecko 1C
26-060 Chęciny
tel. 41 266 52 87 (rezerwacje)
eceg.geol@uw.edu.pl
www.eceg.uw.edu.pl

 * Rezerwat znajduje się poza trasą wycieczki "Okolice Chęcin - świętokrzyski raj geologiczny" -  widoczny z drogi

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013