Język:

Miejsca

Nozdrzec

Zamki, pałace, dwory

Województwo:
Podkarpackie
Królestwo:
Pogórze Karpackie
Odległość od Green Velo
0.98 km
Kontakt
Adres:
Nozdrzec 224
Telefon:
+48 43-98-036
Adres e-mail:
Strona www:

Piękny pałac Skrzyńskich w Nozdrzcu jest budowlą godną zobaczenia. Ten zabytek jest najlepiej widoczny od strony Sanu. Początki rezydencji sięgają I poł. XIX w., a jest projektu prawdopodobnie Aleksandra Fredry. Po I wojnie światowej pałac został odbudowany. Budowla powróciła do dawnej świetności. W orkesie II wojny światowej pałac ponownie uległ degradacji. Dopiero w latach 80. XX w. Krośnieńskie Huty Szkła odnowiły obiekt i zorganizowały tam ośrodek szkoleniowy.

 

Warto zajrzeć na miejscowy cmentarz by odnaleźć jeden z nielicznych zachowanych do dziś grobów pańszczyzny. Historia obelisku sięga 1848 r., kiedy to w Galicji zniesiono pańszczyznę. Uradowani włościanie dla potwierdzenia decyzji cesarza urządzili we wsi pogrzeb pańszczyzny. O zaistnieniu takiego wydarzenia może zaświadczyć inskrypcja na nagrobku: „Na wieczną pamiątkę zniesionej w 1848 pańszczyzny”. 

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013