Język:

Wycieczki

Szlak pogranicza

Turystyczne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
33.5 km
Czas
2:00 hh
Poziom trudności
dla początkujących
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
240 min
Najwyższy punkt
62 m
Najniższy punkt
20 m
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Królestwo:
Warmia i okolice
Miejsce startu:
Sępopol
Miejsce końca:
Sępopol

Wycieczka rozpoczyna się Sępopolu – miasteczku położonym w zakolu Łyny, w miejscu, w którym uchodzi do niej rzeka Guber. Na wieży tutejszego kościoła, pochodzącego z XIV w., udostępniono taras widokowy, a w jej wnętrzu znajduje się ekspozycja muzealna, dotycząca historii miasta i regionu. Wyjeżdżając z Sępopola, warto zwrócić uwagę na zachowany fragment murów obronnych z umieszczonym na nich herbem miasta.
Pierwszy odcinek trasy prowadzi do wsi Liski. Znajduje się tu stadnina koni trakeńskich (rasy pruskiej). Wokół obszernego dziedzińca stoją zabudowania gospodarcze oraz dwór zarządcy obiektu. Historia stadniny sięga 1740 r. Po wojnie kontynuowano w Liskach tradycję hodowli koni, przez wiele lat była to największa stadnina w Polsce. Warto zwrócić uwagę na sąsiadujące ze stadniną budynki mieszkalne oraz dawną szkołę.
Następnie szlak prowadzi przez Skitno do Judyt. Na terenie wsi znajduje się neoklasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, pochodzący z 1863 r. Obiekt jest obecnie własnością prywatną. W 1928 r. w pałacu przyszedł na świat Eberhard von Kuenheim, od lat 70. do 90. XX w. dyrektor koncernu BMW.
Z Judyt trasa biegnie dalej do przygranicznego Szczurkowa. W 1945 r. wieś została przedzielona granicą z ZSRR. Po stronie rosyjskiej pozostał kościół i pałac, po których do dziś nie zachowały się nawet ślady. Na obrzeżach wsi stoi kamień milowy – znak informujący o odległości do Królewca, umieszczony tam w 1. poł. XIX w. Okolica stanowi także jedno z najliczniejszych skupisk bocianich gniazd.
Dalej wzdłuż granicy z Rosją szlak prowadzi do Ostrego Barda. Przygraniczna wieś jest w znacznej części zamieszkana przez ludność ukraińską, przesiedloną tu z Bieszczadów w 1947 r. W Ostrym Bardzie stoi pochodzący z XVI w., późnogotycki kościół, obecnie cerkiew greckokatolicka.
W położonych nad Łyną Stopkach można odpocząć nad rzeką, która tworzy w tym miejscu szerokie rozlewisko – rezultat cofki spowodowanej przez tamę elektrowni wodnej we Frydlandzie (dzisiejszy Prawdinsk), wybudowanej w latach 20. XX w. To największa elektrownia wodna na Łynie, znajdująca się po stronie rosyjskiej. Osiem mniejszych elektrowni działa na rzece po polskiej stronie.
Ze Stopek szlak prowadzi przez Długą z powrotem do Sępopola.

Nawierzchnia i oznakowanie trasy
TRASA OZNAKOWANA
Większa część trasy przebiega szosami asfaltowymi, na odcinku ze Skitna do Judyt pojawia się nawierzchnia z płyt betonowych. Między Bartoszycami a Frydlandem trasa prowadzi śladem dawnego torowiska. Trasa pokrywa się z czerwonym szlakiem PTTK.

Atrakcje na trasie
• Kościół pw. św. Michała Archanioła w Sępopolu
• Fragment murów obronnych w Sępopolu
• Stadnina koni w Liskach
• Zespół pałacowo-parkowy w Judytach
• Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Ostrym Bardzie

Przebieg trasy
• 0 km - Sępopol
• 1,7 km - Smolanka
• 6,7 km - Liski
• 10,3 km - Kolonia Skitno
• 19,0 km - Szczurkowo
• 24,8 km - Ostre Bardo
• 29,0 km - Stopki
• 36,2 km - Sępopol

Punkt Informacji Turystycznej w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 96, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 76 29 880
pit@bartoszyce.pl, www.gci.bartoszyce.pl

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013