Język:

Wycieczki

Wyprawa wokół Wigier

Turystyczne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
48.1 km
Czas
5:00 hh
Poziom trudności
dla średniozaawansowanych
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
360 min
Najwyższy punkt
174 m
Najniższy punkt
129 m
Województwo:
Podlaskie
Królestwo:
Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska
Miejsce startu:
Krzywe, Dyrekcja WPN
Miejsce końca:
Krzywe, Dyrekcja WPN

Trasa wycieczki wiedzie wokół Wigier - perły jezior Suwalszczyzny. Przebiega głównie przez lasy Wigierskiego Parku Narodowego, a także cenne torfowiska w dolinie Czarnej Hańczy, którą możemy przebyć dzięki kładkom o łącznej długości 700 m. Piękne widoki można podziwiać z wież widokowych w Starym Folwarku, Bryzglu i Gawrych Rudzie oraz pomostów widokowych nad Wigrami. Najcenniejszym zabytkiem na trasie jest Pokamedulski Klasztor w Wigrach, warto odwiedzić też Muzeum Wigier.
Wycieczkę rozpoczynamy w Krzywem. Mieści się tu Informacja Turystyczna Wigierskiego PN, możemy zaopatrzyć się w mapy, przewodniki oraz uzyskać fachową informację. Znajduje się tu parking, wypożyczalnia i punkt naprawy rowerów.
Ruszamy wzdłuż trasy Green Velo, po 5 km dojeżdżamy do Starego Folwarku, gdzie warto odwiedzić nowoczesne Muzeum Wigier. Trasa prowadzi nas dalej do miejscowości Wigry, gdzie znajduje się 18-wieczny Zespół Poklasztorny, najcenniejszy zabytek w regionie. W Wigrach nabyć można Pierogi Wigierskie, certyfikowany produkt regionalny.
W Mikołajewie skręcamy z Green Velo w Podlaski Szlak Bociani i dojeżdżamy do Piasków. Jest to urocza zatoka, jeden z najpiękniejszych widoków na jezioro Wigry. Piękna dzika plaża pod okapem sosnowego drzewostanu, idealna na postój i kąpiel.
Dalej podążamy zielonym szlakiem pieszym, przez Czerwony Krzyż, z pomnikiem upamiętniającym pacyfikację wsi przez Niemców w 1944 roku i docieramy do Bryzgla, gdzie znajduje się wieża widokowa, świetne miejsce do obserwacji ptaków. Szlakiem rowerowym R11, jedziemy wzdłuż lokalnej drogi asfaltowej, następnie skręcamy ponownie w zielony szlak pieszy i przejeżdżamy przez Bindugę i Powały – śródleśne polany, przystanki Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej i punkty widokowe na jezioro Wigry.
Dojeżdżamy do Gawrych Rudy i za kościołem skręcamy ponownie w szlak zielony. Znajduje się tu wieża z widokiem na jeziora Wigry oraz Okrągłe, sklep i bar „U Jawora”, hotel i restauracja „Nad Wigrami” – warto zatrzymać się tu na odpoczynek. Ruszamy dalej, wzdłuż brzegu Wigier, mijamy cmentarz-pamiątkę po historycznej wsi Słupie oraz urokliwe jezioro Muliczne.
Docieramy do Doliny Czarnej Hańczy. Przez podmokłe lasy oraz torfowiska porośnięte charakterystycznymi turzycami prowadzi tu ok. 700 m kładek. Dolina jest domem dla łosi, mieszka tutaj także wataha wilków. Opuszczamy Dolinę, wzdłuż czarnego, a następnie niebieskiego szlaku pieszego dojeżdżamy do trasy Green Velo, a nią z powrotem do Krzywego.


Kilometraż wycieczki:
• Krzywe – 0 km
• Stary Folwark – 5,0 km
• Klasztor Wigry – 9,4 km
• Czerwony Krzyż – 18,6 km
• Gawrych Ruda – 33 km
• Krzywe – 48 km


Nawierzchnia i oznakowanie trasy:
Lokalne szosy asfaltowe i ścieżki rowerowe stanowią ok. 60% długości trasy, pozostała część przebiega drogami gruntowymi i leśnymi. Przez tereny podmokłe prowadzą kładki, na których zaleca się prowadzenie rowerów. Trasa jest w całości oznakowana. Początkowy i końcowy odcinek pokrywa się ze szlakiem Green Velo, pozostała część prowadzi szlakami pieszymi WPN, międzynarodowym szlakiem rowerowym R11 oraz „Podlaskim szlakiem bocianim”.


Atrakcje na trasie:
• Muzeum Wigier w Starym Folwarku
• Wieża widokowa w Starym Folwarku
• Zespół klasztorny w Wigrach
• Pomnik w Czerwonym Krzyżu
• Wieża widokowa w Bryzglu
• Wigierska Kolejka Wąskotorowa w Płocicznie
• Wieża widokowa w Gawrych Rudzie
• Cmentarz w Słupiu


Centrum Informacji Turystycznej – Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 56 32 562, 510 992 672, turystyka@wigry.org.pl, www.wigry.win.pl

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013