Język:

Wycieczki

W krainie miejsc zapomnianych

Rodzinne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
30.9 km
Czas
3:10 h
Poziom trudności
dla średniozaawansowanych
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
360 min
Najwyższy punkt
469 m
Najniższy punkt
283 m
Województwo:
Podkarpackie
Królestwo:
Pogórze Karpackie
Miejsce startu:
Siedliska
Miejsce końca:
Siedliska

Trasa wycieczki przebiega przez urozmaicone krajobrazowo tereny malowniczej doliny Sanu.
Rozpoczyna się przy kościele w Siedliskach – miejscowości położonej w gminie Nozdrzec, po prawobrzeżnej stronie rzeki – i prowadzi dalej na południe szlakiem „Śladami nadsańskich umocnień” do Jabłonicy Ruskiej. Miejscowość ta jeszcze w 1936 r. była dużą, liczącą 760 mieszkańców wsią. Większość z nich stanowiła ludność wyznania greckokatolickiego. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej odmieniły oblicze tego miejsca, obecnie wieś jest praktycznie wyludniona. W okolicznych lasach zachowały się bunkry z czasów wojny.
Trasa prowadzi dalej doliną Sanu, mijając po drodze gospodarstwo agroturystyczne z hodowlą danieli, i po kilku kilometrach dociera do nieistniejącej już wsi Hroszówka. Podobnie jak Jabłonica Ruska, w okresie międzywojennym tętniła ona życiem, jednak po II wojnie światowej całkowicie opustoszała. Pamiątkami po przedwojennych mieszkańcach są przydrożne aleje, sady owocowe i samotnie stojąca kapliczka.
Powojenne dzieje następnej wsi na trasie – Ulucza – to kolejny tragiczny rozdział w historii ludności zamieszkującej pogranicze. Wieś została spalona, a jej mieszkańcy wysiedleni. Z historycznej pożogi ocalała najcenniejsza pamiątka – położona na wzgórzu cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, jeden z najpiękniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej, będąca obecnie oddziałem terenowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Najbardziej wyczerpujący jest następny odcinek trasy, prowadzący przez las do miejscowości Borownica rowerowym „Szlakiem ikon”. W Jaworniku Ruskim dochodzi on do głównego szlaku Green Velo, którym należy skierować się z powrotem do Siedlisk.


Przebieg i kilometraż:
• Siedliska - 0 km
• Jabłonica Ruska - 8 km
• Hroszówka - 12 km
• Ulucz - 14 km
• Borownica - 19 km
• Jawornik Ruski - 22,5 km
• Huta Poręby - 26 km
• Siedliska - 31 km


Nawierzchnia i oznakowanie trasy:
Znaczna część trasy została poprowadzona lokalnymi drogami asfaltowymi. Na odcinku z Jabłonicy Ruskiej do Hroszówki fragmentami pojawia się nawierzchnia szutrowa, a z Ulucza do Borownicy prowadzi droga gruntowa. Trasa jest w całości oznakowana. Znaczna część jej przebiegu pokrywa się ze szlakami rowerowymi: „Szlakiem nadsańskich umocnień” oraz „Szlakiem ikon”. Odcinek z Jawornika Ruskiego do Siedlisk przebiega fragmentem szlaku Green Velo. Przy głównych atrakcjach turystycznych znajdują się tablice informacyjne.


Wykaz atrakcji na trasie wycieczki:
• Kościół pw. NMP Królowej Polski w Siedliskach (dawna cerkiew pw. św. Michała)
• Hodowla danieli w Jabłonicy Ruskiej
• Pozostałości po dawnej wsi Hroszówka
• Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu


Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku, Rynek 14, 38-500 Sanok, tel. 13 46 36 060, 13 46 44 533, e-mail: citsanok@um.sanok.pl

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013