Język:

Wycieczki

Rowerem przez dolinę Krzny i Bugu

Turystyczne

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Dystans
55.6 km
Czas
5:50 hh
Poziom trudności
dla średniozaawansowanych
O wycieczce
Czas przejazdu ze zwiedzaniem
290 min
Najwyższy punkt
155 m
Najniższy punkt
127 m
Województwo:
Lubelskie
Królestwo:
Dolina Bugu
Miejsce startu:
punkt początkowy: Terespol (parking w pobliżu kościoła pw. Świętej Trójcy)
Miejsce końca:
punkt początkowy: Terespol (parking w pobliżu kościoła pw. Świętej Trójcy)

Trasa rozpoczyna się przy kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Terespolu. Najcenniejszym zabytkiem tego przygranicznego miasteczka jest jednak cerkiew prawosławna pw. św. Apostoła Jana Teologa z XVIII w. Będąc w Terespolu warto także zwrócić uwagę na pomnik upamiętniający ukończenie budowy traktu z Warszawy do Brześcia – żelazny obelisk z 1825 r.

Następnie szlak biegnie do Koroszczyna, gdzie zachowały się fragmenty umocnień Twierdzy Brzeskiej. Znajduje się tu także pomnik Niepodległości i Nieznanego Żołnierza, którego historia sięga 1938 r.

Dalej trasa prowadzi w kierunku Malowej Góry, gdzie znajduje się półmetek Green Velo między Elblągiem a Końskimi. Już z daleka widoczny jest neogotycki kościół parafialny pw. Przemieniania Pańskiego, znajdujący się w tej miejscowości. W okolicach Malowej Góry trasa przebiega w pobliżu rzeki Krzny. Tu, trzy kilometry przed ujściem do Bugu, zaczyna się jej najbardziej naturalny odcinek tej spokojnej, podlaskiej rzeki, będącej popularnym szlakiem kajakowym. Mijając most na Krznie, trasa wycieczki opuszcza szlak Green Velo i prowadzi przez miejscowość Berezówka w kierunku zachodnim aby w miejscowości Zaczopki ponownie włączyć się na szlak Green Velo.

Na rondzie zjechać należy do wsi Pratulin, w której znajduje się Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Z rąk rosyjskich żołnierzy zginęło tu 13 unitów, którzy nie zgodzili się na przyłączenie swojej świątyni do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 24 stycznia 1874 r. W miejscu cerkwi bronionej przez unitów w ostatnich latach wzniesiono drugą, zwaną Martyrium Pratulińskim. W murowanym kościele parafialnym pw. św.św. Piotra i Pawła przechowywane są relikwie błogosławionych męczenników.

Następnie trasa prowadzi w kierunku miejscowości Neple. Warto na tym fragmencie trasy odwiedzić maleńki drewniany kościół p.w. św. Jerzego w Krzyczewie, oraz położony w pobliskim parku podworskim stary, unicki cmentarz. Warto zobaczyć również pobliski rezerwat przyrody "Szwajcaria Podlaska", w którym zostały objęte ochroną cenne drzewostany, porastające strome zbocza koryta Bugu. Prowadzi do niego ścieżka dydaktyczna, zaczynająca się przy pomniku czołgu z II wojny światowej.

Kolejny fragment trasy prowadzi drogą nr 698, z której, po przejechaniu ok. 1 km, należy skręcić w prawo i przez Mokrany Stare kierować się w stronę Malowej Góry. Tutaj trasa zamyka pętlę, a jej ostatni, znany już fragment, prowadzi do Terespola.

Przebieg i kilometraż wycieczki:
Terespol - 0 km
Koroszczyn - 6 km
Malowa Góra - 12 km
Pratulin - 27 km
Krzyczew - 32 km
Malowa Góra - 42 km
Koroszczyn - 48 km
Terespol - 56 km

Nawierzchnia i oznakowanie na trasie:
Trasa przebiega drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu. Na odcinku Terespol – Malowa Góra – Zaczopki pokrywa się ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, a pomiędzy Olszynem i Malową Górą prowadzi fragmentem Sieci Szlaków Rowerowych Południowego Podlasia. Jedynie na odcinku od Olszyna do Zaczopek trasę wyznaczono poza oznakowanymi szlakami rowerowymi.

Atrakcje na trasie wycieczki:
Kościół pw. Świętej Trójcy w Terespolu
Cerkiew prawosławna pw. św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu
Umocnienia Twierdzy Brzeskiej w Koroszczynie
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie
Kościół pw. św. Jerzego – dawna cerkiew unicka w Krzyczewie
Rezerwat przyrody "Szwajcaria Podlaska"


Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 342 62 89, e-mail: citbialapodlaska@o2.pl, www.cit.bialapodlaska.pl

DRUKUJ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013