Język:

Miejsca

Cerkiew obronna św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

Zabytki sakralne

Województwo:
Podkarpackie
Królestwo:
Pogórze Karpackie
Odległość od Green Velo
8.77 km
Kontakt
Adres:
Posada Rybotycka 2, 37-742 Posada Rybotycka

Ponad doliną rzeki Wiar w Posadzie Rybotyckiej znajduje się jeden z najciekawszych zabytków sakralnych Pogórza Karpackiego. Cerkiew św. Onufrego jest najstarszą cerkwią typu obronnego w Polsce.

Świątynia została wzniesiona pomiędzy połową XIV w. a XV w. Najstarszą częścią jest prezbiterium ze szczytami pochodzące z z XIV w. Cerkiew jest trójdzielna, murowana z dzikiego kamienia na wpaiennej zaprawie. Do 1692 r. była to cerkiew prawosławna, potem zmieniono ją na katolicką. Na ścianach zachowały się polichromie z napisami po łacińsku pochodzące z początku XVI w. Świątynia do XVIII służyła zakonowi Bazylianów, potem stała się cerkwia parafialną. Według legendy w kryptach cerkwi spoczywa ostatni władyka przemyski - Michał Kopystański, zmarły w 1642 r. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej podczas akcji "Wisła" cerkiew zaczęła niszczeć. Dopiero w 1966 r. dokonano odkrycia XVI-wiecznych polichromi w typie bizantyjskim i zaczęto renowację obiektu. W 1977 r. świątynia stała się własnością Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Po staraniach w latach 90-tych od 2010 r. cerkiew powróciła do pierwotnej funkcji i stała się świątynią Grekokatolickiej Parafii Archikatedralnej. Od 2011 r. można podziwiać zrekonstruowane polichromie i wnętrza cerkwi. 

ZGŁOŚ POPRAWKĘ

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013