Język:

Aktualności

Specustawa rowerowa - temat powrócił!

2 kwietnia 2024

Potrzeba uchwalenia specustawy rowerowej była tematem spotkania posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego.

Dlaczego to tak ważna sprawa?

  • specustawa unormowałaby kwestię usprawnień prawnych, dzięki którym samorządy miałyby możliwość realizacji tras rowerowych, tak jak dzieje się to w przypadku m.in. kolejowych i drogowych inwestycji
  • specustawa ułatwiłaby samorządom uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na budowę trasy rowerowej i pieszej zamiast szeregu innych, co wiązałoby się z łatwiejszym pozyskaniem terenów pod inwestycję
  • specustawa umożliwiłaby bardziej efektywne wydatkowanie środków unijnych
  • dzięki spceustawie powstałyby trasy rowerowe i piesze przebiegajace przez atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze tereny, z dala od dróg publicznych. 

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013