Język:

Aktualności

Rowerowe nowości w Ostrowcu Świętokrzyskim

20 lutego 2023

Osiedle Pułanki i Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wzbogacą się o kompleks nowoczesnych torów rowerowych.

Nowe inwestycje spełnią potrzeby zróżnicowanego środowiska rowerowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym razem coś dla miłośników pumptracku. Powstaną tory o różnej trudności o łącznej długości ponad 580 m - najkrótszy dla i dzieci w wieku 4-7 lat oraz tor pro dla zaawansowanych. Będzie również tor uniwersalny. Miłośnicy deskorolek ucieszą się z skateplazy, a opiekunowie  doglądający pociech ze strefy piknikowej i zadaszonych miejsc siedzących.

W skład inewstycji wchodzą:

  • budowa ciągu rowerowego
  • budowa ciągu pieszego wraz z przynależnymi do niego placami o nawierzchni bitumicznej, stanowiących - komunikację do poszczególnych atrakcji terenu rekreacyjnego,
  • budowa „skateplazy” (wykonanie nawierzchni utwardzonej betonowej wraz z elementami małej architektury stanowiących wyposażenie skateparku),
  • usytuowanie dodatkowych elementów małej architektury (zadaszone miejsce siedzące, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne),
  • wykonanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w obrębie terenu rekreacyjnego objętego opracowaniem,
  • wykonanie zagospodarowania zieleni w obrębie terenu objętego inwestycją (nasadzenia zieleni niskiej i średniowysokie oraz wysiew trawy),
  • montaż dwóch urządzeń zabawowych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Realizacja wg zamówienia pt. "Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013