Język:

Aktualności

Rok Mikołaja Kopernika

16 stycznia 2023

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.

Właśnie na ten rok przypada 550 rocznica urodzin i 485 rocznica śmierci uczonego. W uchwale senatorowie przypominają, że w swojej najsłynniejszej pracy „De revolutionibus orbium coelestium” Kopernik przedstawił burzące ówczesny obraz świata założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. Jego teoria stała się zalążkiem rewolucji naukowej zwanej przewrotem kopernikańskim.

Mikołaj Kopernik był niewątpliwie człowiekiem szerokich horyzontów. Prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz zajmował się także astronomią, matematyką, ekonomią, strategią wojska i filologią. Co ciekawe, najdłuższy okres swojego życia uczony spędził na Warmii. Mieszkał tu ponad 40 lat - we Fromborku (gdzie prowadził obserwacje astronomiczne), w Olsztynie (jako administrator kapituły) i Lidzbarku Warmińskim.

Jak zapowiada marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, nadchodzący rok obfitować będzie w inicjatywy związane z ta wybitną postacią. - Jako samorząd województwa planujemy zorganizowanie łącznie około 100 projektów i wydarzeń związanych z Rokiem Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach. Ponadto, będziemy wspierać i współorganizować liczne inicjatywy realizowane w regionie, w tym sportowe, czy naukowe. Mamy też kilka niespodzianek, więcej szczegółów już wkrótce. Jedno jest pewne – tegoroczna oferta naszych instytucji kultury zapowiada się zjawiskowo.

Na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobaczyć można program wydarzeń związanych z postacią Mikołaja Kopernika na Warmii.

Źródło: gov.pl, warmia.mazury.pl

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013