Język:

Aktualności

Wypięknieją fromborskie tereny rekreacyjne nad Zalewem Wiślanym

17 maja 2019

Gmina Frombork jest w trakcie realizacji projektu „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”.

Gmina Frombork jest w trakcie realizacji projektu „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”.

„Frombork systematycznie, krok po kroku wraca nad Zalew Wiślany. Kilkadziesiąt lat zaniedbań sprawiło, że piękny niegdyś teren rekreacyjny z plażą i molem spacerowym stał się łąką z szuwarem trzcinowym chronionym żelbetowym korpusem świetnego niegdyś mola, do którego prowadzi sfatygowana droga z płyt betonowych. Celem Zamawiającego jest przywrócenie temu terenowi właściwej rangi poprzez poszerzenie i właściwe urządzenie i wyposażenie istniejącej naturalnej plaży, połączenie jej z istniejącym molem spacerowym, które po remoncie stanie się przedłużeniem i elementem promenady uzdrowiskowej” – czytamy w oficjalnym zaproszeniu do składania ofert na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Projekt obejmuje szereg zadań. Plaża nad Zalewem Wiślanym zostanie reprofilowana, poszerzona w głąb lądu, zyska też elementy małej architektury charakterystycznej dla nadmorskich plaż. Przylegający do niej teren zamieni się w miejsce do aktywnego wypoczynku i kinezyterapii oraz organizacji imprez masowych.

Po śladzie istniejącej drogi wytyczona zostanie promenada uzdrowiskowa. Zmiany obejmą także molo. Powstanie także budynek, który będzie pełnić funkcje zaplecza sanitarnego i socjalnego z możliwością przystosowania go do funkcji małej gastronomii.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 3,1 mln złotych. Wnioskowane dofinansowanie to 2,6 mln złotych.

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013