Język:

Aktualności

I love Polska Wschodnia. Mój biznes jest tutaj

14 grudnia 2018

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

 

Zapraszamy przedstawicieli branży turystycznej do korzystania z programu wsparcia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA.

Instrumentem zarządza Minister Inwestycji i Rozwoju (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy).

Wsparcie w formie pożyczek (Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez instytucje finansujące wybrane przez BGK.

Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Inwestycja, którą dzięki pożyczce zostanie przez nich zrealizowana musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji: www.miir.gov.pl

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013